Vytlačiť

Realitné služby D.I.M.-REAL,spol. s.r.o.

Sadzobník poplatkov za služby

List vlastníctva (ku kupovanej nehnuteľnosti, k záložnej nehnuteľnosti, so zapísaným ZP, po zavkladovaní, atď...)

15 €*

Snímka z katastrálnej mapy (financovanej nehnuteľnosti, záložnej Nehnuteľnosti

15 €*

Potvrdenie o veku stavby (k záložnej nehnuteľnosti, k financovanej nehnuteľnosti)

15 €*

Znalecký posudok (k prevodu vlastníckych práv, kzriadeniu ZP k nehnuteľnosti bytu)

150 €*

Znalecký posudok na rodinný dom (k zriadeniu ZP, k prevodu)
Geometrický plán

podľa typu
a veľkosti rodinného domu, pozemku

Vklad do katastra nehnuteľností (k prevodu, k zriadeniu záložného práva)

77 €*

Vypracovanie zmluvnej dokumentácie k prevodu (Návrh na vklad, Kúpnazmluva, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a iné)

330 €*
Korektúra zmluvnej dokumentácie (návrh na vklad, kúpna zmluva) 470 €*

Zmluva o záložnom práve s vyznačením právoplatného povolenia vkladu záložného práva v prospech financujúcej banky (overenie podpisov nasplnomocnení)

15 €*
Sprostredkovanie úveru 1%(podľa výšky úveru) *

Poradenstvo v oblasti realitnej činnosti (pri kúpe a predaji, pri dedičstve, rozvodovomkonaní, vysporiadaní BSM ainé )

100 €*
Fyzická obhliadka nehnuteľnosti, ocenenie nehnuteľnosti 100 €*

Vypracovanie žiadosti pre obecný, mestský úrad (žiadosť o územnoplánovaciu informáciu, výmaz záložného práva v prospech hl.m. SR)

17 €*
Vybavenie staveného povolenia na výstavbu rodinného domu
* správne poplatky hradí klient
1.500 €*
Sprostredkovanie činnosti služieb pri predaji nehnuteľnosti min. 2.000 €*

* na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

2011 SADZOBNÍK DIM.
Powered by Joomla 1.7 Templates